Általános géptan

Tárgyleírás

Gépészmérnöki, Műszaki szakoktató szakok

Kurzus

Kód

Tantárgyfelelős

Oktatók

Nappali

NGB_AG_001_1

Triesz Péter

Triesz Péter

Levelező

LGB_AG_001_1

Triesz Péter

Triesz Péter

Jegyzet

Zsenák Ferenc Dr.: Általános géptan.

Segédletek

Általános géptan

HÍREK

Tantárgyi tematika