Az ismeretszerzés módszereinek fejlesztése és új módszerek kidolgozása a műszaki tárgyak tanításához

 

Egyes műszaki alapozó tantárgyak (például Műszaki ábrázolás, Gépszerkezettan) oktatásának eredményessége az utóbbi néhány évben romlott. A kutatás célja olyan, az önálló tanulást támogató multimédiás, interaktív segédanyag összeállítása, amelyet a hallgatók az alapozó tárgyak tanulása során felhasználhatnak. Lényeges szempont az interaktivitás: a hallgató nem passzív szemlélője lesz a képernyőtartalomnak, hanem saját maga is alakíthatja azt, igényei szerint.

Az anyag további fontos jellemzője kell legyen, hogy valamennyi ábrázolt alkatrészt és az egyes szerkesztési eljárásokat térhatású ábrán is bemutassa, miközben a szerkesztést ill. sok esetben a mentális tevékenység eredményét is szemlélteti. A hallgatónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az alkatrészeket több nézeti irányból is megszemlélje, és ezzel egy időben a vetületi képeket is tanulmányozza. Különösen fontos lesz ez a merőleges vetítés és a metszeti ábrázolás tanulásánál.

HÍREK

CATIA-tanfolyam

>>>>Plakát<<<<

CATIA-tanfolyam

Menetnyomó csavarozás alapjai

Menetnyomó csavarozás alapjai - címmel egy külsős személy tart előadást Helyszín: D1 -terem Időpont: 2016. szeptember 27.  18:05 óra

Gépelemeket Oktatók Találkozója -2016

1966. óta 2 évenként gyűlnek össze a műszaki felsőoktatás Gépelemek tantárgycsoportjának oktatói, hogy tájékoztassák egymást elért eredményeikről, bem...

Gépelemeket Oktatók Találkozója -2016

Tantárgyi tematika