Gépelemek II EF

Tárgyleírás

Gépészmérnöki szak

Kurzus

Kód

Tantárgyfelelős

Oktató

Nappali

AG_60_ki EF

Dr. Bukoveczky György

Dr. Balogh
Tibor

Jegyzet

Balogh Tibor - Bukoveczky György Dr. - Lászlóné Pozsgai Anna: Gépszerkezettan III.

Előadásvázlat

Balogh Tibor - Bukoveczky György Dr. - Lászlóné Pozsgai Anna: Gépszerkezettan III : előadások.

HÍREK

Tantárgyi tematika