Hő- és áramlástan 1

Tárgyleírás

Gépészmérnöki szak

Kurzus

Kód

Tantárgyfelelős

Oktató

Nappali

NGB_AG004_1

Triesz Péter

Triesz Péter

Levelező

LGB_AG004_1

Menyhártné Baracskai Melinda

Menyhártné Baracskai Melinda

HÍREK

Tantárgyi tematika