Hő- és áramlástan gépei

Tárgyleírás

Gépészmérnöki szak

Kurzus

Kód

Tantárgyfelelős

Oktató

Nappali

NGB_AG011_1

Dr. Író Béla

Dr. Író Béla

Levelező

LGB_AG011_1

Dr. Író Béla

Dr. Író Béla

HÍREK

Tantárgyi tematika