Mezőgazdasági gépészeti kutatások

A kutatómunka talajművelő gépekkel, ezen belül középmély lazítók energetikai és munkaminőségi vizsgálatával foglalkozik A kutatás részterületei a következők:

A középmély lazítók munkájának értékelését elősegítő, a korábbinál gyorsabb, pontosabb, kevésbé fáradságosabb módszer kidolgozása.

A lazítottság mértéke és a munkamélység, valamint a gépcsoport haladási sebesség közötti összefüggés vizsgálat.

A lazítóékkel felszerelt szerszámok közötti átlazítás mértékének közelítő meghatározása.

A precíziós talajművelés lehetőségeinek vizsgálata.

A végeselem módszer alkalmazása mezőgazdasági területeken.

HÍREK

Tantárgyi tematika