Mika Péter Adatlap

Konzultáció Előzetes egyeztetés alapján

 

Publikációk MTMT
CV Végzettség: Okleveles Közlekedésmérnök,
SZE Műszaki Tudományi Kar, Győr 2008
Tudományos fokozat: Doktorandusz
SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola
Oktatott tárgyak:
  • Gépszerkezettan I. - gyakorlat (BSc),
  • Számítógépes modellezés és tervezés I. - gyakorlat (BSc)
Kutatási terület:  Szabályozó algoritmus kutatása a forgalmi torlódások csökkentésére

HÍREK

Tantárgyi tematika