Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatásai:

  • Optikai elvű nyomatékmérő szenzor fejlesztése

Gyakorlatilag nincs kínálat a különösen kis nyomatékok mérésére alkalmas szenzorok területén. Az általunk fejlesztett nyomatékmérő szenzor optikailag aktív mérőelemén áthaladó polarizált fénysugár a nyomaték hatására kettőstörést szenved, a fénysugár intenzitása a nyomatékkal közelítőleg arányosan változik. A kutatások elsősorban a megfelelő, időben állandó tulajdonságú optikai anyag megtalálására irányulnak. Az eredményeket nagy nyomatékok mérésére is általánosítani kívánjuk, hogy a jelenlegi szenzoroknál egyszerűbb és olcsóbb megoldást kínáljunk.

  • Menetes kapcsolatok tűréseinek hatása az előfeszített csavarkötésekre

Tűrésmezőn belüli alkatrészek szélső értékeinek kombinációja, vagy mosószer és olaj jelenléte nem megfelelő előfeszítő erő létrejöttéhez vezethet. Ezen hatások együttes előfordulásának veszélye 0,015%. A kutatás fő célja általánosítható összefüggések felállítása az említett tényezők figyelembe vételével. A kutatás részterületei a következők: csavarok szilárdsági vizsgálata, a csavar és anya párok geometriai méreteinek meghatározása, a meghúzási nyomaték és a csavarban ébredő erő viszonya, tekintettel a kenési viszonyokra, profilhibákra, geometriai méretekre, végeselem analízis a kötésben ébredő feszültségek és alakváltozások meghatározására.

  • Az ismeretszerzés módszereinek fejlesztése és új módszerek kidolgozása a műszaki tárgyak tanításához

Egyes műszaki alapozó tantárgyak (például Műszaki ábrázolás, Gépszerkezettan) oktatásának eredményessége az utóbbi néhány évben romlott. A kutatás célja olyan, az önálló tanulást támogató multimédiás, interaktív segédanyag összeállítása, amelyet a hallgatók az alapozó tárgyak tanulása során felhasználhatnak. Lényeges szempont az interaktivitás: a hallgató nem passzív szemlélője lesz a képernyőtartalomnak, hanem saját maga is alakíthatja azt, igényei szerint.

  • Traktorfutómű nedves fék melegedés vizsgálata

A járműiparra jellemző rohamos fejlődés hatására a járművek sebessége és tömege is megnőtt. Igaz ez a mezőgazdasági járművekre is. A kutatás célja a traktor fékberendezésének módosítása a megnövekedett igénybevételeknek megfelelően. Kutatás részterületei a következők: összetett hőtani (hővezetési, hőátadási) feladathoz olyan egyszerűsített, de még kellően pontos hőátadási modellek kialakítása, melyek megegyeznek a mérési eredményekkel, és további szimulációkba is beépíthetők.Ezt követően optimalizálás segítségével a geometria egyes paramétereinek megváltoztatásával olyan fékberendezés kialakítása, ami a fellépő terheléskor keletkező hőmennyiség leghatékonyabb elvezetésére képes.

  • Digitálisan szabályozott dinamikai rendszerek vizsgálata

 A szabályozástechnika napjainkban egyre gyakrabban jelenik meg a gépészmérnöki alkalmazásokban, pl. ipari robotoknál, lengéscsillapítóknál, fékrendszereknél. Ezek nagy része digitális szabályozás, ahol a mintavételezés és a beavatkozás is diszkrét időpillanatokban történik. A digitális szabályozás és a szabályozott gép egy összetett, félig diszkrét, félig folytonos rendszert alkot, amely dinamikai viselkedését a klasszikus gépészeti dinamika nem írja le. A digitális hatások mellett a szabályozás visszacsatolása időkésést is tartalmazhat, ami szintén a szabályozott gép öngerjesztett rezgéseihez vezethet. A kutatási téma ezeknek a hatásoknak a vizsgálatával foglalkozik, alkalmazási területe pedig robotok, járművek illetve egyéb gépészeti berendezések aktív elemeinek elemzése, tervezése.

HÍREK

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Újra indul 2018 őszén! Jelentkezés 2018.08.31-ig!

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Tantárgyi tematika