Az ismeretszerzés módszereinek fejlesztése és új módszerek kidolgozása a műszaki tárgyak tanításához

 

Egyes műszaki alapozó tantárgyak (például Műszaki ábrázolás, Gépszerkezettan) oktatásának eredményessége az utóbbi néhány évben romlott. A kutatás célja olyan, az önálló tanulást támogató multimédiás, interaktív segédanyag összeállítása, amelyet a hallgatók az alapozó tárgyak tanulása során felhasználhatnak. Lényeges szempont az interaktivitás: a hallgató nem passzív szemlélője lesz a képernyőtartalomnak, hanem saját maga is alakíthatja azt, igényei szerint.

Az anyag további fontos jellemzője kell legyen, hogy valamennyi ábrázolt alkatrészt és az egyes szerkesztési eljárásokat térhatású ábrán is bemutassa, miközben a szerkesztést ill. sok esetben a mentális tevékenység eredményét is szemlélteti. A hallgatónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az alkatrészeket több nézeti irányból is megszemlélje, és ezzel egy időben a vetületi képeket is tanulmányozza. Különösen fontos lesz ez a merőleges vetítés és a metszeti ábrázolás tanulásánál.

HÍREK

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Újra indul 2018 őszén! Jelentkezés 2018.08.31-ig!

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Tantárgyi tematika