Hő- és áramlástan 2

Tárgyleírás

Gépészmérnöki, Műszaki szakoktató szakok

Kurzus

Kód

Tantárgyfelelős

Oktató

Nappali

NGB_AG004_2

Menyhártné Baracskai Melinda

Menyhártné Baracskai Melinda

Levelező

LGB_AG004_2

Menyhártné Baracskai Melinda

Menyhártné Baracskai Melinda

Jegyzetek:

Kötelező irodalom

Iró B.- Zsenák F.: Műszaki hőtan (termodinamika, hőközlés);

Ajánlott irodalom:

Lajos Tamás:Az áramlástan alapjai,Műegyetemi Kiadó, Bp.

BME Aero-és Thermotechn. Tsz. Mk.:Műszaki hő- és áramlástan, Műegyetemi Kiadó, Bp.

W. Bohl:Műszaki áramlástan,Műszaki Könyvkiadó, Bp.

M. A. Mihejev:A hőátadás gyakorlati számításának alapjai,Tankönyvkiadó, Bp.

H. Faltin:Műszaki hőtan,Műszaki Könyvkiadó Bp.

 

Segédletek:

Hőtan, hőközlés példatár Összeállította: Író Béla, a javításban és a bővítésben közreműködött: Menyhártné Baracskai Melinda
Hőtan, termodinamika példatárÖsszeállította: Író Béla, a javításban és a bővítésben közreműködött: Menyhártné Baracskai Melinda

HÍREK

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Újra indul 2018 őszén! Jelentkezés 2018.08.31-ig!

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Tantárgyi tematika