palyazat_001

Pályázati felhívás

Az iparjogvédelem alapjainak megismerésére, az egyetemi hallgatók tudásszintjének fokozására a Magyar Szabadalmi Hivatal pályázaton elnyerhető egyedi hallgatói ösztöndíjat létesít a Széchenyi István Egyetem végzős hallgatói részére.

Az ösztöndíj célja, hogy a szakdolgozatot/diplomamunkát készítő hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek a szellemi tulajdonvédelemről és azt munkájuk során alkalmazzák.

Az ösztöndíj összege: 100.000.-/fő

Pályázati felhívás Az iparjogvédelem alapjainak megismerésére, az egyetemi hallgatók tudásszintjének fokozására a Magyar Szabadalmi Hivatal pályázaton elnyerhető egyedi hallgatói ösztöndíjat létesít a Széchenyi István Egyetem végzős hallgatói részére.

Az ösztöndíj célja, hogy a szakdolgozatot/diplomamunkát készítő hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek a szellemi tulajdonvédelemről és azt munkájuk során alkalmazzák.

Az ösztöndíj összege: 100.000.-/fő.
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

-    a hallgató vállalja, hogy részt vesz a Magyar Szabadalmi Hivatal által szervezett 20 órás iparjogvédelmi tanfolyamon (előadások időpontja: 2011. március 8., 15., 22., 29., 10 – 14 óra között, helyszín: Magyar Szabadalmi Hivatal, 1054 Budapest, Garibaldi u.2.). Amennyiben a hallgató részt vett minimum 20 órás iparjogvédelmi képzésben (ezt az Egyetemnek igazolnia kell), nem szükséges a tanfolyamon megjelennie.

-    a hallgató a szakdolgozatához/diplomamunkájához kapcsolódó, legalább 8 – 10 oldalas dolgozatban megvizsgálja az adott témakör iparjogvédelmi hátterét, azaz a szabadalmi, a használati mintaoltalmi, a védjegy, valamint a formatervezési mintaoltalmi dokumentumok alapján feltárja a választott forma, téma ismert megoldásait, ennek tükrében a szabad felhasználás, illetve a jogszerzés lehetőségét hazai és nemzetközi vonatkozásban. A Magyar Szabadalmi Hivatal konzulens közreműködését biztosítja;

-    a hallgató a szakdolgozatát/diplomamunkáját sikeresen védi meg.

A pályázat beadásának határideje:
2011. február 21. (2011. júniusában záróvizsgázó hallgatók részére)
2011. szeptember 30. (2011. decemberében záróvizsgázó hallgatók részére)

A pályázat tartalma:

-    témaválasztás (a szakdolgozat/diplomamunka címe, rövid vázlata);
-    rövid életrajz;
-    tanulmányi eredmény utolsó két félévben;
-    egyetemi konzulens véleménye.

A pályázatokat Dőry Tibornak, a Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központ  igazgatójának kell benyújtani, valamint itt lehet további információt kérni a pályázattal kapcsolatban (e-mail: doryti@sze.hu ).

A szakdolgozat/diplomamunka beadásának határideje, módja:

2011. június 30. (2011. júniusában záróvizsgázó hallgatók részére)
2011. november 30. (2011. decemberében záróvizsgázó hallgatók részére)

A szakdolgozatot/diplomamunkát az iparjogvédelmi résszel együtt a Magyar Szabadalmi Hivatal által kijelölt konzulensnek kell benyújtani egy példányban (papírhordozón bekötve vagy DVD-n; minden esetben tartalmaznia kell az azonosításhoz szükséges adatokat: a pályázó neve, a szakdolgozat/diplomamunka címe, a felsőoktatási intézmény megnevezése, évszám), aki véleményezi a szakdolgozat/diplomamunka iparjogvédelmi részét.

Minden esetben maximum egyoldalas angol nyelvű kivonatot kell tartalmazzon a szakdolgozat/diplomamunka.A pályázat összegét a Magyar Szabadalmi Hivatal az Egyetem bankszámlájára utalja át, így az ösztöndíjat a hallgatók részére az Egyetem fizeti ki.

HÍREK

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Újra indul 2018 őszén! Jelentkezés 2018.08.31-ig!

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Tantárgyi tematika