Szalai Péter Adatlap

Konzultáció Előzetes egyeztetés alapján

 

Publikációk MTMT
CV Végzettség: Okleveles Gépészmérnök (BME, 2006),
Alkalmazott mechanika valamint Anyagtechnológia szakirány
Tudományos fokozat: Doktorandusz
BME, Gépészmérnöki Kar, Műszaki Mechanika Tanszék, témavezető Dr. Insperger Tamás
Oktatott tárgyak:
  • Gépszerkezettan I,II,III. (BSc),
  • Számítógépes modellezés és tervezés I., II., Creo,Pro Engineer, (BSc)
  • Gépelemek (BSc)
  • Gépszerkezetek számítógépes tervezése (MSc)
Kutatási terület:
  • Szabályozástechnika: Az  Act and Wait elvű szabályozás alkalmazása kísérleti dinamikai rendszerekben
  • Rezgésdiagnosztika: Sajátfrekvencia vizsgálat, modális analízis, felfutás vizsgálat

HÍREK

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Újra indul 2018 őszén! Jelentkezés 2018.08.31-ig!

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Tantárgyi tematika