Traktorfutómű nedves fék melegedés vizsgálata

A járműiparra jellemző rohamos fejlődés hatására a járművek sebessége és tömege is megnőtt. Igaz ez a mezőgazdasági járművekre is. A kutatás célja a traktor fékberendezésének módosítása a megnövekedett igénybevételeknek megfelelően.

Kutatás részterületei a következők: összetett hőtani (hővezetési, hőátadási) feladathoz olyan egyszerűsített, de még kellően pontos hőátadási modellek kialakítása, melyek megegyeznek a mérési eredményekkel, és további szimulációkba is beépíthetők.

Ezt követően optimalizálás segítségével a geometria egyes paramétereinek megváltoztatásával olyan fékberendezés kialakítása, ami a fellépő terheléskor keletkező hőmennyiség leghatékonyabb elvezetésére képes.

HÍREK

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Újra indul 2018 őszén! Jelentkezés 2018.08.31-ig!

CATIA-tanfolyam 2018-2019

Tantárgyi tematika